แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9042 : โอซาก้า ทาคายาม่า FROZEN 5วัน3คืน XJ

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
1 มี.ค. 61 ฿31,999 ฿31,999 ฿31,999 ฿39,999 (เหลือแค่ 2 ที่)
2 มี.ค. 61 ฿29,999 ฿29,999 ฿29,999 ฿37,999 (เหลือแค่ 2 ที่)
7 มี.ค. 61 ฿29,999 ฿29,999 ฿29,999 ฿37,999 (เหลือแค่ 1 ที่)
8 มี.ค. 61 ฿29,999 ฿29,999 ฿29,999 ฿37,999 (เหลือแค่ 6 ที่)
14 มี.ค. 61 ฿29,999 ฿29,999 ฿29,999 ฿37,999 (เหลือแค่ 1 ที่)

จำนวนผู้เดินทาง