แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 8995 : ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 4วัน2คืน HK

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
5 ก.ค. 62 ฿18,999 ฿18,999 ฿18,999 ฿24,499 ฿18,999 (เหลือแค่ 7 ที่)
12 ก.ค. 62 ฿18,999 ฿18,999 ฿18,999 ฿24,499 ฿18,999 เกือบเต็ม
13 ก.ค. 62 ฿18,999 ฿18,999 ฿18,999 ฿24,499 ฿18,999 มีที่ว่าง
25 ก.ค. 62 ฿18,999 ฿18,999 ฿18,999 ฿24,499 ฿18,999 มีที่ว่าง
2 ส.ค. 62 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿25,499 ฿19,999 มีที่ว่าง
16 ส.ค. 62 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿25,499 ฿19,999 มีที่ว่าง
23 ส.ค. 62 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿25,499 ฿19,999 มีที่ว่าง
6 ก.ย. 62 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿25,499 ฿19,999 มีที่ว่าง
20 ก.ย. 62 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿25,499 ฿19,999 มีที่ว่าง
27 ก.ย. 62 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿25,499 ฿19,999 มีที่ว่าง
10 ต.ค. 62 ฿21,999 ฿21,999 ฿21,999 ฿27,499 ฿21,999 มีที่ว่าง
18 ต.ค. 62 ฿21,999 ฿21,999 ฿21,999 ฿27,499 ฿21,999 มีที่ว่าง
23 ต.ค. 62 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿25,499 ฿19,999 มีที่ว่าง
25 ต.ค. 62 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿25,499 ฿19,999 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง