แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 8994 : พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน [เลสโก ชุ่มบุญ] - (พัก 5 ดาว) 3วัน2คืน FD

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
26 ธ.ค. 62 ฿11,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿15,499 ฿11,999 (เหลือแค่ 7 ที่)
9 ม.ค. 63 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿15,499 ฿11,999 (เหลือแค่ 3 ที่)

จำนวนผู้เดินทาง