แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 8991 : พม่า SPECIAL ไหว้พม่า ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน 2วัน1คืน SL

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
25 ส.ค. 62 ฿7,899 ฿7,899 ฿7,899 ฿9,799 ฿7,899 มีที่ว่าง
26 ส.ค. 62 ฿7,499 ฿7,499 ฿7,499 ฿9,399 ฿7,499 มีที่ว่าง
1 ก.ย. 62 ฿7,899 ฿7,899 ฿7,899 ฿9,799 ฿7,899 มีที่ว่าง
2 ก.ย. 62 ฿7,499 ฿7,499 ฿7,499 ฿9,399 ฿7,499 มีที่ว่าง
8 ก.ย. 62 ฿7,499 ฿7,499 ฿7,499 ฿9,399 ฿7,499 มีที่ว่าง
9 ก.ย. 62 ฿7,499 ฿7,499 ฿7,499 ฿9,399 ฿7,499 มีที่ว่าง
15 ก.ย. 62 ฿7,899 ฿7,899 ฿7,899 ฿9,799 ฿7,899 มีที่ว่าง
16 ก.ย. 62 ฿7,499 ฿7,499 ฿7,499 ฿9,399 ฿7,499 มีที่ว่าง
22 ก.ย. 62 ฿7,899 ฿7,899 ฿7,899 ฿9,799 ฿7,899 มีที่ว่าง
23 ก.ย. 62 ฿7,499 ฿7,499 ฿7,499 ฿9,399 ฿7,499 มีที่ว่าง
14 ต.ค. 62 ฿8,999 ฿8,999 ฿8,999 ฿10,899 ฿8,999 มีที่ว่าง
20 ต.ค. 62 ฿7,899 ฿7,899 ฿7,899 ฿9,799 ฿7,899 มีที่ว่าง
21 ต.ค. 62 ฿7,499 ฿7,499 ฿7,499 ฿9,399 ฿7,499 มีที่ว่าง
27 ต.ค. 62 ฿7,899 ฿7,899 ฿7,899 ฿9,799 ฿7,899 มีที่ว่าง
28 ต.ค. 62 ฿7,499 ฿7,499 ฿7,499 ฿9,399 ฿7,499 Sold Out
3 พ.ย. 62 ฿7,899 ฿7,899 ฿7,899 ฿9,799 ฿7,899 มีที่ว่าง
4 พ.ย. 62 ฿7,499 ฿7,499 ฿7,499 ฿9,399 ฿7,499 มีที่ว่าง
10 พ.ย. 62 ฿7,899 ฿7,899 ฿7,899 ฿9,799 ฿7,899 มีที่ว่าง
11 พ.ย. 62 ฿7,499 ฿7,499 ฿7,499 ฿9,399 ฿7,499 มีที่ว่าง
17 พ.ย. 62 ฿7,899 ฿7,899 ฿7,899 ฿9,799 ฿7,899 มีที่ว่าง
18 พ.ย. 62 ฿7,499 ฿7,499 ฿7,499 ฿9,399 ฿7,499 มีที่ว่าง
24 พ.ย. 62 ฿7,899 ฿7,899 ฿7,899 ฿9,799 ฿7,899 มีที่ว่าง
25 พ.ย. 62 ฿7,499 ฿7,499 ฿7,499 ฿9,399 ฿7,499 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง