แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 8991 : พม่า SPECIAL ไหว้พม่า ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน 2วัน1คืน SL

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
4 มี.ค. 62 ฿6,999 ฿6,999 ฿6,999 ฿8,899 ฿6,999 (เหลือแค่ 6 ที่)
5 มี.ค. 62 ฿6,999 ฿6,999 ฿6,999 ฿8,899 ฿6,999 (เหลือแค่ 3 ที่)
11 มี.ค. 62 ฿6,999 ฿6,999 ฿6,999 ฿8,899 ฿6,999
18 มี.ค. 62 ฿6,999 ฿6,999 ฿6,999 ฿8,899 ฿6,999 (เหลือแค่ 6 ที่)
25 มี.ค. 62 ฿6,999 ฿6,999 ฿6,999 ฿8,899 ฿6,999 มีที่ว่าง
26 มี.ค. 62 ฿6,999 ฿6,999 ฿6,999 ฿8,899 ฿6,999 เกือบเต็ม

จำนวนผู้เดินทาง