แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 8991 : SPECIAL MYANMAR ไหว้พม่า ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน 2วัน1คืน SL

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
24 ม.ค. 62 ฿7,499 ฿7,499 ฿7,499 ฿9,399 ฿7,499 มีที่ว่าง
28 ม.ค. 62 ฿6,999 ฿6,999 ฿6,999 ฿8,899 ฿6,999 มีที่ว่าง
31 ม.ค. 62 ฿7,499 ฿7,499 ฿7,499 ฿9,399 ฿7,499 มีที่ว่าง
11 ก.พ. 62 ฿6,999 ฿6,999 ฿6,999 ฿8,899 ฿6,999 มีที่ว่าง
14 ก.พ. 62 ฿7,499 ฿7,499 ฿7,499 ฿9,399 ฿7,499 มีที่ว่าง
21 ก.พ. 62 ฿7,499 ฿7,499 ฿7,499 ฿9,399 ฿7,499 มีที่ว่าง
25 ก.พ. 62 ฿6,999 ฿6,999 ฿6,999 ฿8,899 ฿6,999 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง