แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 8987 : พม่า พระธาตุอินทร์แขวน(พัก 5 ดาว) 3วัน2คืน 8M

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
28 พ.ย. 62 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿17,400 ฿12,900 มีที่ว่าง
3 ธ.ค. 62 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿17,400 ฿12,900 มีที่ว่าง
4 ธ.ค. 62 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿17,400 ฿12,900 มีที่ว่าง
9 ธ.ค. 62 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿17,400 ฿12,900 มีที่ว่าง
15 ธ.ค. 62 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿16,400 ฿11,900 มีที่ว่าง
19 ธ.ค. 62 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿16,400 ฿11,900 มีที่ว่าง
22 ธ.ค. 62 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿16,400 ฿11,900 เกือบเต็ม
9 ม.ค. 63 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿17,400 ฿12,900 มีที่ว่าง
16 ม.ค. 63 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿17,400 ฿12,900 มีที่ว่าง
19 ม.ค. 63 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿16,400 ฿11,900 มีที่ว่าง
26 ม.ค. 63 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿16,400 ฿11,900 มีที่ว่าง
9 ก.พ. 63 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿16,400 ฿11,900 มีที่ว่าง
13 ก.พ. 63 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿17,400 ฿12,900 มีที่ว่าง
23 ก.พ. 63 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿16,400 ฿11,900 มีที่ว่าง
27 ก.พ. 63 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿17,400 ฿12,900 มีที่ว่าง
5 มี.ค. 63 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿16,400 ฿11,900 มีที่ว่าง
8 มี.ค. 63 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿16,400 ฿11,900 มีที่ว่าง
19 มี.ค. 63 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿16,400 ฿11,900 มีที่ว่าง
22 มี.ค. 63 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿16,400 ฿11,900 มีที่ว่าง
29 มี.ค. 63 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿16,400 ฿11,900 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง