แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 8964 : จีน ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน(ครบสูตร) 5วัน4คืน FD

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
6 ก.พ. 63 ฿25,900 ฿25,900 ฿25,900 ฿30,900 ฿25,900 (เหลือแค่ 6 ที่)
20 ก.พ. 63 ฿25,900 ฿25,900 ฿25,900 ฿30,900 ฿25,900 เกือบเต็ม
4 มี.ค. 63 ฿26,900 ฿26,900 ฿26,900 ฿31,900 ฿26,900 มีที่ว่าง
21 มี.ค. 63 ฿26,900 ฿26,900 ฿26,900 ฿31,900 ฿26,900 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง