แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 8964 : จีน ซีอาน ลั่วหยาง ถ้ำหินแกะสลักหลงเหมิน 5วัน4คืน FD

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
3 ต.ค. 62 ฿26,900 ฿26,900 ฿26,900 ฿30,900 ฿26,900 (เหลือแค่ 2 ที่)
22 ต.ค. 62 ฿29,900 ฿29,900 ฿29,900 ฿33,900 ฿29,900 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง