แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 8964 : KOREA - PERFECT SKI 5วัน3คืน TG

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
1 ธ.ค. 61 ฿24,999 ฿24,999 ฿24,999 ฿31,999 ฿24,999 Sold Out
4 ธ.ค. 61 ฿25,999 ฿25,999 ฿25,999 ฿32,999 ฿25,999 มีที่ว่าง
7 ธ.ค. 61 ฿25,999 ฿25,999 ฿25,999 ฿32,999 ฿25,999 มีที่ว่าง
10 ธ.ค. 61 ฿25,999 ฿25,999 ฿25,999 ฿32,999 ฿25,999 Sold Out
13 ธ.ค. 61 ฿26,999 ฿26,999 ฿26,999 ฿33,999 ฿26,999 Sold Out
18 ธ.ค. 61 ฿26,999 ฿26,999 ฿26,999 ฿33,999 ฿26,999 มีที่ว่าง
20 ธ.ค. 61 ฿27,999 ฿27,999 ฿27,999 ฿34,999 ฿27,999 เกือบเต็ม
21 ธ.ค. 61 ฿27,999 ฿27,999 ฿27,999 ฿34,999 ฿27,999 Sold Out
24 ธ.ค. 61 ฿28,999 ฿28,999 ฿28,999 ฿35,999 ฿28,999 Sold Out
26 ธ.ค. 61 ฿30,999 ฿30,999 ฿30,999 ฿37,999 ฿30,999 Sold Out
27 ธ.ค. 61 ฿30,999 ฿30,999 ฿30,999 ฿37,999 ฿30,999 (เหลือแค่ 6 ที่)
28 ธ.ค. 61 ฿32,999 ฿32,999 ฿32,999 ฿39,999 ฿32,999 Sold Out
29 ธ.ค. 61 ฿32,999 ฿32,999 ฿32,999 ฿39,999 ฿32,999 Sold Out
30 ธ.ค. 61 ฿32,999 ฿32,999 ฿32,999 ฿39,999 ฿32,999 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง