แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 8964 : KOREA - PERFECT SKI 5วัน3คืน TG

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
4 ธ.ค. 61 ฿25,999 ฿25,999 ฿25,999 ฿32,999 ฿25,999 (เหลือแค่ 2 ที่)
7 ธ.ค. 61 ฿25,999 ฿25,999 ฿25,999 ฿32,999 ฿25,999 มีที่ว่าง
13 ธ.ค. 61 ฿26,999 ฿26,999 ฿26,999 ฿33,999 ฿26,999 มีที่ว่าง
18 ธ.ค. 61 ฿26,999 ฿26,999 ฿26,999 ฿33,999 ฿26,999 มีที่ว่าง
20 ธ.ค. 61 ฿27,999 ฿27,999 ฿27,999 ฿34,999 ฿27,999 เกือบเต็ม

จำนวนผู้เดินทาง