แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 8955 : อเมริกาตะวันออก แคนนาดา Say Hi Big Apple And Toronto City 11วัน7คืน MU

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
20 พ.ย. 62 ฿77,900 ฿77,900 ฿77,900 ฿91,800 ฿77,900 มีที่ว่าง
2 ธ.ค. 62 ฿82,900 ฿82,900 ฿82,900 ฿98,800 ฿82,900 มีที่ว่าง
25 ธ.ค. 62 ฿89,900 ฿89,900 ฿89,900 ฿108,800 ฿89,900 (เหลือแค่ 6 ที่)

จำนวนผู้เดินทาง