แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 8944 : จีน จิ่วจ้ายโกว(Hello) หวงหลง ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า 6วัน5คืน TG

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
11 ต.ค. 62 ฿34,999 ฿34,999 ฿34,999 ฿41,499 ฿34,999 มีที่ว่าง
12 ต.ค. 62 ฿35,999 ฿35,999 ฿35,999 ฿42,499 ฿35,999 มีที่ว่าง
13 ต.ค. 62 ฿33,999 ฿33,999 ฿33,999 ฿40,499 ฿33,999 เกือบเต็ม
15 ต.ค. 62 ฿33,999 ฿33,999 ฿33,999 ฿40,499 ฿33,999 มีที่ว่าง
27 ต.ค. 62 ฿28,999 ฿28,999 ฿28,999 ฿35,499 ฿28,999 (เหลือแค่ 5 ที่)
9 พ.ย. 62 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿28,999 ฿23,999 มีที่ว่าง
16 พ.ย. 62 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿27,999 ฿22,999 มีที่ว่าง
30 พ.ย. 62 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿28,999 ฿23,999 มีที่ว่าง
7 ธ.ค. 62 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿28,999 ฿23,999 มีที่ว่าง
14 ธ.ค. 62 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿27,999 ฿22,999 มีที่ว่าง
21 ธ.ค. 62 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿27,999 ฿22,999 มีที่ว่าง
26 ธ.ค. 62 ฿27,999 ฿27,999 ฿27,999 ฿32,999 ฿27,999 มีที่ว่าง
27 ธ.ค. 62 ฿28,999 ฿28,999 ฿28,999 ฿33,999 ฿28,999 มีที่ว่าง
28 ธ.ค. 62 ฿28,999 ฿28,999 ฿28,999 ฿33,999 ฿28,999 มีที่ว่าง
29 ธ.ค. 62 ฿28,999 ฿28,999 ฿28,999 ฿33,999 ฿28,999 มีที่ว่าง
30 ธ.ค. 62 ฿28,999 ฿28,999 ฿28,999 ฿33,999 ฿28,999 มีที่ว่าง
31 ธ.ค. 62 ฿27,999 ฿27,999 ฿27,999 ฿32,999 ฿27,999 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง