แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 8922 : ทัวร์จีน มรดกโลกเส้นทางสายไหม 12 วัน CZ

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
3 พ.ย. 61 ฿67,000 ฿66,000 ฿65,000 ฿132,000 (เหลือแค่ 8 ที่)

จำนวนผู้เดินทาง