แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 8909 : T-SUD ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ DOUBLE COOL 6วัน4คืน TG

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
1 พ.ย. 61 ฿21,900 ฿25,900 ฿25,900 ฿26,400 ฿21,900 มีที่ว่าง
8 พ.ย. 61 ฿21,900 ฿25,900 ฿25,900 ฿26,400 ฿21,900 เกือบเต็ม
15 พ.ย. 61 ฿21,900 ฿25,900 ฿25,900 ฿26,400 ฿21,900 (เหลือแค่ 8 ที่)
22 พ.ย. 61 ฿21,900 ฿25,900 ฿25,900 ฿26,400 ฿21,900 เกือบเต็ม
30 พ.ย. 61 ฿23,900 ฿27,900 ฿27,900 ฿28,900 ฿23,900 มีที่ว่าง
6 ธ.ค. 61 ฿23,900 ฿27,900 ฿27,900 ฿28,900 ฿23,900 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง