แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 8909 : FUNNY SNOW ปักกิ่ง 5วัน3คืน TG

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
28 ธ.ค. 61 ฿25,999 ฿28,999 ฿28,999 ฿30,999 ฿25,999 (เหลือแค่ 8 ที่)
29 ธ.ค. 61 ฿25,999 ฿28,999 ฿28,999 ฿30,999 ฿25,999 มีที่ว่าง
30 ธ.ค. 61 ฿24,999 ฿27,999 ฿27,999 ฿29,999 ฿24,999 มีที่ว่าง
11 ม.ค. 62 ฿16,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿21,999 ฿16,999 มีที่ว่าง
17 ม.ค. 62 ฿17,999 ฿20,999 ฿20,999 ฿21,999 ฿17,999 มีที่ว่าง
18 ม.ค. 62 ฿17,999 ฿20,999 ฿20,999 ฿21,999 ฿17,999 มีที่ว่าง
24 ม.ค. 62 ฿17,999 ฿20,999 ฿20,999 ฿21,999 ฿17,999 มีที่ว่าง
22 ก.พ. 62 ฿17,999 ฿20,999 ฿20,999 ฿21,999 ฿17,999 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง