แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 8901 : FROZEN IN เกาหลี 5วัน3คืน LJ

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
22 ธ.ค. 61 ฿20,900 ฿20,900 ฿20,900 ฿26,800 ฿20,900 (เหลือแค่ 6 ที่)
26 ธ.ค. 61 ฿22,900 ฿22,900 ฿22,900 ฿28,800 ฿22,900 เกือบเต็ม
28 ธ.ค. 61 ฿25,900 ฿25,900 ฿25,900 ฿31,800 ฿25,900 (เหลือแค่ 2 ที่)
28 ธ.ค. 61 ฿25,900 ฿25,900 ฿25,900 ฿31,800 ฿25,900 (เหลือแค่ 2 ที่)
29 ธ.ค. 61 ฿25,900 ฿25,900 ฿25,900 ฿31,800 ฿25,900 เกือบเต็ม
2 ม.ค. 62 ฿18,900 ฿18,900 ฿18,900 ฿24,800 ฿18,900 มีที่ว่าง
28 ม.ค. 62 ฿18,900 ฿18,900 ฿18,900 ฿24,800 ฿18,900 มีที่ว่าง
30 ม.ค. 62 ฿18,900 ฿18,900 ฿18,900 ฿24,800 ฿18,900 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง