แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 8901 : FROZEN IN เกาหลี 5วัน3คืน LJ

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
6 ธ.ค. 61 ฿19,900 ฿19,900 ฿19,900 ฿25,800 ฿19,900 เกือบเต็ม
10 ธ.ค. 61 ฿18,900 ฿18,900 ฿18,900 ฿24,800 ฿18,900 มีที่ว่าง
22 ธ.ค. 61 ฿20,900 ฿20,900 ฿20,900 ฿26,800 ฿20,900 เกือบเต็ม
28 ธ.ค. 61 ฿25,900 ฿25,900 ฿25,900 ฿31,800 ฿25,900 (เหลือแค่ 2 ที่)

จำนวนผู้เดินทาง