แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 8875 : จีน จางเจียเจี้ยเที่ยว 2 สะพาน เมืองโบราณฟ่งหวง 3วัน2 คืน CZ

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
15 ก.ย. 62 ฿15,899 ฿15,899 ฿15,899 ฿18,899 ฿15,899 มีที่ว่าง
13 ต.ค. 62 ฿16,899 ฿16,899 ฿16,899 ฿19,899 ฿16,899 มีที่ว่าง
27 ต.ค. 62 ฿15,899 ฿15,899 ฿15,899 ฿18,899 ฿15,899 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง