แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 8872 : ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด 3วัน2คืน HX

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
27 ต.ค. 61 ฿14,500 ฿14,500 ฿14,500 ฿18,500 ฿14,500 (เหลือแค่ 2 ที่)
3 พ.ย. 61 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿17,999 ฿13,999 มีที่ว่าง
10 พ.ย. 61 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿17,999 ฿13,999 เกือบเต็ม
17 พ.ย. 61 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿17,999 ฿13,999 มีที่ว่าง
24 พ.ย. 61 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿17,999 ฿13,999 มีที่ว่าง
1 ธ.ค. 61 ฿14,500 ฿14,500 ฿14,500 ฿18,500 ฿14,500 มีที่ว่าง
15 ธ.ค. 61 ฿14,500 ฿14,500 ฿14,500 ฿18,500 ฿14,500 มีที่ว่าง
22 ธ.ค. 61 ฿14,500 ฿14,500 ฿14,500 ฿18,500 ฿14,500 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง