แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 8867 : ฮ่องกง(1N) เซินเจิ้น(1N) สวนฮอลแลนด์ 3วัน2คืน CX

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
14 ก.พ. 62 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿14,999 ฿11,999 เกือบเต็ม
21 ก.พ. 62 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿14,999 ฿11,999 เกือบเต็ม
28 ก.พ. 62 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿14,999 ฿11,999 เกือบเต็ม
7 มี.ค. 62 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿14,999 ฿11,999 เกือบเต็ม
14 มี.ค. 62 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿14,999 ฿11,999 เกือบเต็ม
21 มี.ค. 62 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿14,999 ฿11,999 เกือบเต็ม
28 มี.ค. 62 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿14,999 ฿11,999 เกือบเต็ม

จำนวนผู้เดินทาง