แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 8827 : นิวซีแลนด์ เกาะใต้ (ไคคูร่า มิวฟอร์ดซาวน์) 7วัน5คืน SQ

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
1 เม.ย. 62 ฿91,500 ฿90,500 ฿88,900 ฿107,500 ฿91,500 (เหลือแค่ 6 ที่)
15 เม.ย. 62 ฿91,500 ฿90,500 ฿88,900 ฿107,500 ฿91,500 (เหลือแค่ 4 ที่)
14 พ.ค. 62 ฿90,500 ฿88,500 ฿86,900 ฿106,500 ฿90,500 (เหลือแค่ 2 ที่)

จำนวนผู้เดินทาง