แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 8808 : พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พุกาม เฮโฮ มัณฑะเลย์ อินเล 6วัน5คืน FD

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
30 เม.ย. 62 ฿28,900 ฿28,900 ฿27,900 ฿34,900 ฿28,900 (เหลือแค่ 3 ที่)

จำนวนผู้เดินทาง