แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 8640 : ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน EK

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
2 ก.พ. 61 ฿19,900 ฿18,900 ฿17,900 ฿25,900 เกือบเต็ม
9 ก.พ. 61 ฿19,900 ฿18,900 ฿17,900 ฿25,900 เกือบเต็ม
1 มี.ค. 61 ฿19,900 ฿18,900 ฿17,900 ฿25,900 เกือบเต็ม
2 มี.ค. 61 ฿19,900 ฿18,900 ฿17,900 ฿25,900 เกือบเต็ม
9 มี.ค. 61 ฿19,900 ฿18,900 ฿17,900 ฿25,900 เกือบเต็ม
16 มี.ค. 61 ฿19,900 ฿18,900 ฿17,900 ฿25,900 เกือบเต็ม
23 มี.ค. 61 ฿19,900 ฿18,900 ฿17,900 ฿25,900 เกือบเต็ม
24 มี.ค. 61 ฿19,900 ฿18,900 ฿17,900 ฿25,900 เกือบเต็ม
30 มี.ค. 61 ฿19,900 ฿18,900 ฿17,900 ฿25,900 เกือบเต็ม
31 มี.ค. 61 ฿19,900 ฿18,900 ฿17,900 ฿25,900 เกือบเต็ม

จำนวนผู้เดินทาง