แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 8606 : เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์ 4วัน3คืน VZ

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
10 ก.พ. 63 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿16,400 ฿12,900
23 ก.พ. 63 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿16,400 ฿12,900 เกือบเต็ม
6 มี.ค. 63 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿17,400 ฿13,900 มีที่ว่าง
11 มี.ค. 63 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿16,400 ฿12,900 มีที่ว่าง
13 มี.ค. 63 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿17,400 ฿13,900 มีที่ว่าง
14 มี.ค. 63 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿17,400 ฿13,900 มีที่ว่าง
15 มี.ค. 63 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿16,400 ฿12,900 มีที่ว่าง
18 มี.ค. 63 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿16,400 ฿12,900 มีที่ว่าง
22 มี.ค. 63 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿16,400 ฿12,900 มีที่ว่าง
25 มี.ค. 63 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿16,400 ฿12,900 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง