แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 8606 : เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุ่ยเน่ 4วัน3คืน FD

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
20 ธ.ค. 61 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿15,888 ฿12,888 เกือบเต็ม
27 ธ.ค. 61 ฿14,888 ฿14,888 ฿14,888 ฿17,888 ฿14,888 เกือบเต็ม
28 ธ.ค. 61 ฿16,888 ฿16,888 ฿16,888 ฿19,888 ฿16,888 มีที่ว่าง
29 ธ.ค. 61 ฿16,888 ฿16,888 ฿16,888 ฿19,888 ฿16,888 (เหลือแค่ 2 ที่)
30 ธ.ค. 61 ฿16,888 ฿16,888 ฿16,888 ฿19,888 ฿16,888 (เหลือแค่ 3 ที่)
31 ธ.ค. 61 ฿15,888 ฿15,888 ฿15,888 ฿18,888 ฿15,888 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง