แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 8562 : เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลส์ [เลสโก มหาสนุก] - พักบานาฮิลส์ 1 คืน 4วัน3คืน VZ

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
3 มี.ค. 63 ฿9,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿14,499 ฿11,999 เกือบเต็ม
4 มี.ค. 63 ฿9,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿14,499 ฿11,999 (เหลือแค่ 2 ที่)
16 มี.ค. 63 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿16,499 ฿11,999 มีที่ว่าง
18 มี.ค. 63 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿16,499 ฿11,999 เกือบเต็ม
22 มี.ค. 63 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿16,499 ฿11,999 เกือบเต็ม
23 มี.ค. 63 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿16,499 ฿11,999 (เหลือแค่ 3 ที่)
24 มี.ค. 63 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿16,499 ฿11,999 มีที่ว่าง
25 มี.ค. 63 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿16,499 ฿11,999 Sold Out

จำนวนผู้เดินทาง