แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 8562 : เวียดนามกลาง ดานัง-ฮอยอัน-เว้-(พักบาน่าฮิลล์) 4วัน3คืน VZ

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
25 ก.ย. 62 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿14,899 ฿9,999 เกือบเต็ม
4 ต.ค. 62 ฿12,899 ฿12,899 ฿12,899 ฿17,799 ฿12,899 เกือบเต็ม
9 ต.ค. 62 ฿11,899 ฿11,899 ฿11,899 ฿16,799 ฿11,899 (เหลือแค่ 8 ที่)
16 ต.ค. 62 ฿11,899 ฿11,899 ฿11,899 ฿16,799 ฿11,899 (เหลือแค่ 3 ที่)
18 ต.ค. 62 ฿12,899 ฿12,899 ฿12,899 ฿17,799 ฿12,899
23 ต.ค. 62 ฿12,899 ฿12,899 ฿12,899 ฿17,799 ฿12,899

จำนวนผู้เดินทาง