แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 8538 : นิวซีแลนด์ เกาะใต้-เกาะเหนือ-ไคคูร่า เรือกลไฟ ถ้ำไวโตโม่ 8วัน6คืน SQ

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
6 เม.ย. 62 ฿107,800 ฿105,300 ฿103,900 ฿122,100 ฿107,800 (เหลือแค่ 7 ที่)
19 พ.ค. 62 ฿107,300 ฿104,300 ฿102,900 ฿121,600 ฿107,300 เกือบเต็ม

จำนวนผู้เดินทาง