แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 8537 : นิวซีแลนด์ แกรนด์เกาะใต้ 9วัน7คืน SQ

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
6 เม.ย. 62 ฿99,500 ฿97,800 ฿95,900 ฿118,800 ฿99,500 (เหลือแค่ 7 ที่)
12 พ.ค. 62 ฿97,500 ฿95,500 ฿93,900 ฿116,800 ฿97,500 (เหลือแค่ 3 ที่)

จำนวนผู้เดินทาง