แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 8536 : นิวซีแลนด์ เกาะใต้ ล่องเรือกลไฟ ไคคูร่าชมปลาวาฬ 6วัน4คืน SQ

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
2 เม.ย. 62 ฿81,900 ฿78,900 ฿77,800 ฿92,900 ฿81,900 (เหลือแค่ 4 ที่)
16 เม.ย. 62 ฿81,900 ฿78,900 ฿77,800 ฿92,900 ฿81,900 เกือบเต็ม
15 พ.ค. 62 ฿77,500 ฿75,900 ฿74,500 ฿88,500 ฿77,500 (เหลือแค่ 4 ที่)

จำนวนผู้เดินทาง