แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 8529 : รัสเซีย ตามล่าแสงเหนือ มอสโคว์ - เมอร์มังส์ - เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พุชกิ้น 8วัน EK

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
22 พ.ย. 63 ฿72,900 ฿72,900 ฿72,900 ฿78,800 ฿72,900 มีที่ว่าง
4 ธ.ค. 63 ฿72,900 ฿72,900 ฿72,900 ฿78,800 ฿72,900 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง