แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 8442 : เวียดนามกลาง เทศกาลปีใหม่ (ซุปตาร์ บานาฮิลล์ ส.ค.ส. สวีทเลิฟ) 4วัน3คืน VZ

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
27 ธ.ค. 62 ฿16,888 ฿16,888 ฿16,888 ฿21,888 ฿16,888 มีที่ว่าง
31 ธ.ค. 62 ฿16,888 ฿16,888 ฿16,888 ฿21,888 ฿16,888 เกือบเต็ม
1 ม.ค. 63 ฿14,888 ฿14,888 ฿14,888 ฿19,888 ฿14,888 (เหลือแค่ 8 ที่)

จำนวนผู้เดินทาง