แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 8143 : ฮ่องกง นองปิง 3วัน2คืน RJ

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
13 มิ.ย. 62 ฿14,900 ฿14,900 ฿13,900 ฿20,400 ฿14,900 เกือบเต็ม
11 ก.ค. 62 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900 ฿21,400 ฿15,900 เกือบเต็ม
25 ก.ค. 62 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900 ฿21,400 ฿15,900 มีที่ว่าง
1 ส.ค. 62 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿20,400 ฿14,900 มีที่ว่าง
8 ส.ค. 62 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿20,400 ฿14,900 มีที่ว่าง
11 ส.ค. 62 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900 ฿21,400 ฿15,900 มีที่ว่าง
15 ส.ค. 62 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿20,400 ฿14,900 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง