แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 8143 : ฮ่องกง นองปิง 3วัน2คืน RJ

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
18 เม.ย. 62 ฿13,900 ฿13,900 ฿12,900 ฿19,400 ฿13,900
25 เม.ย. 62 ฿14,900 ฿14,900 ฿13,900 ฿20,400 ฿14,900 มีที่ว่าง
16 พ.ค. 62 ฿14,900 ฿14,900 ฿13,900 ฿20,400 ฿14,900 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง