แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 7537 : แคชเมียร์ เดลลี ศรีนาคาร์ กุลมาร์ค พาฮาลแกม 5วัน3คืน SG

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
1 ก.พ. 61 ฿26,900 ฿26,900 ฿26,900 ฿31,400 เกือบเต็ม
15 ก.พ. 61 ฿26,900 ฿26,900 ฿26,900 ฿31,400 เกือบเต็ม
8 มี.ค. 61 ฿26,900 ฿26,900 ฿26,900 ฿31,400 เกือบเต็ม
22 มี.ค. 61 ฿26,900 ฿26,900 ฿26,900 ฿31,400 เกือบเต็ม

จำนวนผู้เดินทาง