แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 7407 : จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5วัน4คืน MU

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
25 ก.ค. 62 ฿19,899 ฿19,899 ฿19,899 ฿23,899 ฿19,899 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง