แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 7407 : ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5 วัน 4 คืน MU

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
11 เม.ย. 62 ฿24,899 ฿24,899 ฿24,899 ฿28,899 ฿24,899 เกือบเต็ม
12 เม.ย. 62 ฿24,899 ฿24,899 ฿24,899 ฿28,899 ฿24,899 (เหลือแค่ 7 ที่)
13 เม.ย. 62 ฿24,899 ฿24,899 ฿24,899 ฿28,899 ฿24,899 (เหลือแค่ 6 ที่)
14 เม.ย. 62 ฿22,899 ฿22,899 ฿22,899 ฿26,899 ฿22,899 มีที่ว่าง
17 เม.ย. 62 ฿22,899 ฿22,899 ฿22,899 ฿26,899 ฿22,899 มีที่ว่าง
25 เม.ย. 62 ฿17,899 ฿17,899 ฿17,899 ฿21,899 ฿17,899 เกือบเต็ม
29 เม.ย. 62 ฿17,899 ฿17,899 ฿17,899 ฿21,899 ฿17,899 มีที่ว่าง
16 พ.ค. 62 ฿17,899 ฿17,899 ฿17,899 ฿21,899 ฿17,899 มีที่ว่าง
22 พ.ค. 62 ฿17,899 ฿17,899 ฿17,899 ฿21,899 ฿17,899 มีที่ว่าง
30 พ.ค. 62 ฿17,899 ฿17,899 ฿17,899 ฿21,899 ฿17,899 มีที่ว่าง
5 มิ.ย. 62 ฿17,899 ฿17,899 ฿17,899 ฿21,899 ฿17,899 มีที่ว่าง
14 มิ.ย. 62 ฿17,899 ฿17,899 ฿17,899 ฿21,899 ฿17,899 มีที่ว่าง
20 มิ.ย. 62 ฿17,899 ฿17,899 ฿17,899 ฿21,899 ฿17,899 มีที่ว่าง
26 มิ.ย. 62 ฿16,899 ฿16,899 ฿16,899 ฿20,899 ฿16,899 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง