แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 7213 : นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ (ฮอบบิท) 5วัน3คืน TG

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
1 พ.ค. 62 ฿64,500 ฿61,900 ฿59,900 ฿71,800 ฿64,500 (เหลือแค่ 8 ที่)

จำนวนผู้เดินทาง