แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 7152 : อเมริกาตะวันออก แคนนาดา 10 วัน TK

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
19 ต.ค. 62 ฿119,900 ฿119,900 ฿119,900 ฿147,900 ฿119,900 (เหลือแค่ 2 ที่)

จำนวนผู้เดินทาง