แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 6952 : ฮานอย ฮาลอง ซาปา ฟาซิปัน นิงห์บิงห์ 5วัน4คืน SL

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
11 ก.พ. 62 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿18,900 ฿14,900 Sold Out
18 ก.พ. 62 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿18,900 ฿14,900 Sold Out
20 ก.พ. 62 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿18,900 ฿14,900 (เหลือแค่ 7 ที่)
27 ก.พ. 62 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿18,900 ฿14,900 (เหลือแค่ 4 ที่)
6 มี.ค. 62 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿18,900 ฿14,900 มีที่ว่าง
11 มี.ค. 62 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿17,900 ฿13,900
13 มี.ค. 62 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿18,900 ฿14,900 มีที่ว่าง
18 มี.ค. 62 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿17,900 ฿13,900 มีที่ว่าง
20 มี.ค. 62 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿18,900 ฿14,900 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง