แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 6952 : ไต้หวัน-ไทเป-อาลีซาน-เย่หลิว 5วัน4คืน 5วัน4คืน TG

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
13 ก.ค. 62 ฿28,999 ฿28,999 ฿28,999 ฿34,999 ฿28,999 มีที่ว่าง
26 ก.ค. 62 ฿26,999 ฿269,999 ฿26,999 ฿32,999 ฿26,999 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง