แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 6584 : จีน จางเจียเจี้ย (บินตรง จางเจียเจี้ย ซุปตาร์ ห้าดาว) 4วัน3คืน CZ

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
8 ส.ค. 62 ฿13,788 ฿13,788 ฿13,788 ฿17,288 ฿13,788 (เหลือแค่ 4 ที่)
22 ส.ค. 62 ฿13,788 ฿13,788 ฿13,788 ฿17,288 ฿13,788 (เหลือแค่ 2 ที่)
15 ต.ค. 62 ฿14,788 ฿14,788 ฿14,788 ฿18,288 ฿14,788 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง