แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 464 : จีน เซี่ยงไฮ้ นานกิง จูเจียเจี่ยว 5วัน3คืน XJ

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
5 ธ.ค. 62 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿19,998 ฿14,999 (เหลือแค่ 2 ที่)
6 ธ.ค. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿21,998 ฿15,999 มีที่ว่าง
12 ธ.ค. 62 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿18,998 ฿13,999 (เหลือแค่ 7 ที่)
28 ธ.ค. 62 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿27,998 ฿19,999 เกือบเต็ม
29 ธ.ค. 62 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿27,998 ฿19,999 เกือบเต็ม
30 ธ.ค. 62 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿27,998 ฿19,999 เกือบเต็ม

จำนวนผู้เดินทาง