แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 3617 : จีน เฉิงตู ภูผาหิมะการ์เซีย จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6วัน5คืน TG

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
26 ธ.ค. 62 ฿28,900 ฿28,900 ฿28,900 ฿33,400 ฿28,900 มีที่ว่าง
30 ธ.ค. 62 ฿28,900 ฿28,900 ฿28,900 ฿33,400 ฿28,900 (เหลือแค่ 6 ที่)

จำนวนผู้เดินทาง