แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 15055 : ญี่ปุ่น โอซาก้า,เกียวโต,ทาคายาม่า -เลสโก โอซาก้า เพลินสามสี 5วัน3คืน XJ

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
21 พ.ย. 62 ฿26,999 ฿26,999 ฿26,999 ฿34,999 ฿26,999 มีที่ว่าง
26 พ.ย. 62 ฿25,999 ฿25,999 ฿25,999 ฿33,999 ฿25,999 (เหลือแค่ 8 ที่)
29 พ.ย. 62 ฿26,999 ฿26,999 ฿26,999 ฿34,999 ฿26,999 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง