แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 15049 : เวียดนามใต้ โฮจิมินห์,ดาลัด,มุยเน่ 4วัน3คืน VN

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
28 ก.พ. 63 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿16,888 ฿12,888 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง