แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 15045 : ญี่ปุ่น ฮอกไกโด SKI FREEDAY ซุปตาร์ หิมะ น่ารักอ่ะ 5วัน3คืน XJ

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
1 ก.พ. 63 ฿25,888 ฿25,888 ฿25,888 ฿34,788 ฿25,888
2 ก.พ. 63 ฿25,888 ฿25,888 ฿25,888 ฿34,788 ฿25,888 (เหลือแค่ 4 ที่)
3 ก.พ. 63 ฿25,888 ฿25,888 ฿25,888 ฿34,788 ฿25,888 (เหลือแค่ 2 ที่)
4 ก.พ. 63 ฿29,888 ฿29,888 ฿29,888 ฿38,788 ฿29,888 มีที่ว่าง
8 ก.พ. 63 ฿29,888 ฿29,888 ฿29,888 ฿38,788 ฿29,888 (เหลือแค่ 8 ที่)
9 ก.พ. 63 ฿29,888 ฿29,888 ฿29,888 ฿38,788 ฿29,888 มีที่ว่าง
10 ก.พ. 63 ฿29,888 ฿29,888 ฿29,888 ฿38,788 ฿29,888 มีที่ว่าง
11 ก.พ. 63 ฿25,888 ฿25,888 ฿25,888 ฿34,788 ฿25,888 มีที่ว่าง
14 ก.พ. 63 ฿25,888 ฿25,888 ฿25,888 ฿34,788 ฿25,888 (เหลือแค่ 2 ที่)
19 ก.พ. 63 ฿28,888 ฿28,888 ฿28,888 ฿37,788 ฿28,888 มีที่ว่าง
22 ก.พ. 63 ฿25,888 ฿25,888 ฿25,888 ฿34,788 ฿25,888 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง