แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 15036 : ญี่ปุ่น พรีเมี่ยม TOKYO FUJI OSAKA PREMIUM SKI WINTER 6วัน4คืน TG

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
7 ธ.ค. 62 ฿39,888 ฿39,888 ฿39,888 ฿48,888 ฿39,888 (เหลือแค่ 7 ที่)
11 ธ.ค. 62 ฿39,888 ฿39,888 ฿39,888 ฿48,888 ฿39,888 มีที่ว่าง
18 ธ.ค. 62 ฿39,888 ฿39,888 ฿39,888 ฿48,888 ฿39,888

จำนวนผู้เดินทาง