แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 14026 : เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์ [เลทส์โก สาวน้อยเมษา] - พักบานาฮิลส์ 1 คืน 3วัน2คืน FD

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
10 เม.ย. 63 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿19,499 ฿14,999 เกือบเต็ม
13 เม.ย. 63 ฿16,999 ฿16,999 ฿16,999 ฿21,499 ฿16,999 เกือบเต็ม
14 เม.ย. 63 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿20,499 ฿15,999 มีที่ว่าง
18 เม.ย. 63 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿17,499 ฿12,999 มีที่ว่าง
25 เม.ย. 63 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿17,499 ฿12,999 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง