แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 14024 : เวียดนามเหนือ ซาปา,ฮานอย,ฮาลอง,นิงห์บิงห์ -เลสโก แตะขอบฟ้า ฟานซิปัน 5วัน4คืน VZ

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
26 ก.พ. 63 ฿11,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿15,499 ฿13,999 มีที่ว่าง
28 ก.พ. 63 ฿11,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿15,499 ฿13,999 มีที่ว่าง
6 มี.ค. 63 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿15,499 ฿11,999 (เหลือแค่ 6 ที่)
11 มี.ค. 63 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿17,499 ฿13,999 มีที่ว่าง
13 มี.ค. 63 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿17,499 ฿13,999 เกือบเต็ม
18 มี.ค. 63 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿17,499 ฿13,999 มีที่ว่าง
20 มี.ค. 63 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿17,499 ฿13,999 มีที่ว่าง
25 มี.ค. 63 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿17,499 ฿13,999 Sold Out
27 มี.ค. 63 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿17,499 ฿13,999 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง