แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 14024 : เวียดนามเหนือ ซาปา,ฮานอย,ฮาลอง,นิงห์บิงห์ -เลสโก แตะขอบฟ้า ฟานซิปัน 5วัน4คืน VZ

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
4 ต.ค. 62 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿16,499 ฿12,999 (เหลือแค่ 2 ที่)
9 ต.ค. 62 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿17,499 ฿13,999 เกือบเต็ม
11 ต.ค. 62 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿18,499 ฿14,999 มีที่ว่าง
8 พ.ย. 62 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿17,499 ฿13,999 มีที่ว่าง
15 พ.ย. 62 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿17,499 ฿13,999 (เหลือแค่ 5 ที่)
29 พ.ย. 62 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿17,499 ฿13,999 เกือบเต็ม
6 ธ.ค. 62 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿18,499 ฿14,999 เกือบเต็ม
13 ธ.ค. 62 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿18,499 ฿14,999 มีที่ว่าง
20 ธ.ค. 62 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿18,499 ฿14,999 เกือบเต็ม
25 ธ.ค. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿19,499 ฿15,999 มีที่ว่าง
27 ธ.ค. 62 ฿18,999 ฿18,999 ฿18,999 ฿23,499 ฿18,999 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง