แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 14022 : เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน (พักบานาฮิลส์) เลสโก สาวออนเซ็น 4วัน3คืน PG

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
29 พ.ย. 62 ฿16,999 ฿16,999 ฿16,999 ฿22,499 ฿16,999 มีที่ว่าง
30 พ.ย. 62 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿20,499 ฿14,999
12 ธ.ค. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿21,499 ฿15,999 เกือบเต็ม
13 ธ.ค. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿21,499 ฿15,999 มีที่ว่าง
14 ธ.ค. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿21,499 ฿15,999 เกือบเต็ม
21 ธ.ค. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿21,499 ฿15,999 (เหลือแค่ 2 ที่)

จำนวนผู้เดินทาง