แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 14019 : ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ชิงจิ้งฟาร์ม ไทจง(อาลีซัน+เย่หลิว) ไทเป เลสโก..ตัวพ่อขั้นเทพ 5วัน4คืน TG

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
1 พ.ย. 62 ฿24,999 ฿24,999 ฿24,999 ฿31,499 ฿24,999 มีที่ว่าง
6 พ.ย. 62 ฿24,999 ฿24,999 ฿24,999 ฿31,499 ฿24,999 เกือบเต็ม
8 พ.ย. 62 ฿24,999 ฿24,999 ฿24,999 ฿31,499 ฿24,999 เกือบเต็ม
13 พ.ย. 62 ฿24,999 ฿24,999 ฿24,999 ฿31,499 ฿24,999 เกือบเต็ม
15 พ.ย. 62 ฿24,999 ฿24,999 ฿24,999 ฿31,499 ฿24,999 เกือบเต็ม
20 พ.ย. 62 ฿24,999 ฿24,999 ฿24,999 ฿31,499 ฿24,999 เกือบเต็ม
22 พ.ย. 62 ฿24,999 ฿24,999 ฿24,999 ฿31,499 ฿24,999 (เหลือแค่ 6 ที่)
27 พ.ย. 62 ฿24,999 ฿24,999 ฿24,999 ฿31,499 ฿24,999 (เหลือแค่ 7 ที่)
6 ธ.ค. 62 ฿26,999 ฿26,999 ฿26,999 ฿35,499 ฿26,999 (เหลือแค่ 5 ที่)
7 ธ.ค. 62 ฿26,999 ฿26,999 ฿26,999 ฿35,499 ฿26,999 มีที่ว่าง
13 ธ.ค. 62 ฿24,999 ฿24,999 ฿24,999 ฿31,499 ฿24,999 เกือบเต็ม
18 ธ.ค. 62 ฿24,999 ฿24,999 ฿24,999 ฿31,499 ฿24,999 (เหลือแค่ 8 ที่)
20 ธ.ค. 62 ฿24,999 ฿24,999 ฿24,999 ฿31,499 ฿24,999 (เหลือแค่ 2 ที่)
30 ธ.ค. 62 ฿31,999 ฿31,999 ฿31,999 ฿40,499 ฿31,999 มีที่ว่าง
31 ธ.ค. 62 ฿31,999 ฿31,999 ฿31,999 ฿40,499 ฿31,999 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง